Dirigent

Na zijn basisopleiding in de Geraardsbergse muziekacademie studeerde Marc Gerain aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij behaalde er diverse diploma’s (o.a. piano bij J. Brouwers) en het eindgetuigschrift Hogere Muziekanalyse bij André Laporte. Verder verruimde hij zijn visie met de cursussen contrapunt en fuga.

Bij Hélène Luyten kreeg hij de smaak van het begeleiden te pakken. Intussen deed hij heel wat ervaring op als begeleider van instrumentale en vooral vocale solisten (o.m. Ute Treckel-Burckhardt). Hij is pianist-begeleider en leraar piano aan de academies van Geraardsbergen, Ninove, Lede en Sint-Pieters-Woluwe, was als zanger, repetitor en gastdirigent actief bij het voormalige Voca Lisa en zingt freelance bij het Vlaams Radiokoor.

Al sinds zijn aantreden als artistiek leider van Deur Tsinghen Blyde/Gaudicanto in 1996 maakte hij van kwaliteitsconcerten zijn handelsmerk, met repertoire dat voor amateurs niet altijd even voor de hand lag. Waar nodig wist hij daarbij gerenommeerde vocale solisten en instrumentalisten aan te trekken.

Gaudicanto – zangers én bestuur – waardeert niet alleen zijn gerechtvaardigd perfectionisme, dat hij met geduld en empathie weet te koppelen aan het niet-professionele niveau van de mensen met wie hij week na week vijlt en schaaft aan werk uit bijna een millennium van muziek voor koor, maar ook zijn onverdroten praktische inzet voor het welslagen van projecten.