KEVA Harmonieorkest

KEVA staat voor Koninklijke Harmonie “Kunst Eer en Vermaak Aspelare”.
Eén zaak staat vast: de geschiedenis van de harmonie van Aspelare gaat ver in de tijd terug en is quasi onafgebroken reconstrueerbaar. Gesticht in 1833 als instrumentale versterking van het koor zoals de oudste notities over een toenmalig “kerkmuziek” aangeven. Uit talrijke manuscripten blijkt dat een muziekvereniging in Aspelare onder de naam “St. Caecilia” werd
opgericht met Ninovieter Charles Causman als eerste “muziekmeester”. Amper een jaar later nam de Aspelaarse koster Bernardus Van den Haute diens taak over.Waarschijnlijk heeft Ernest de taak van muziekmeester van zijn oom Bernardus overgenomen, nieuwe muzikanten opgeleid en nieuwe instrumenten aangekocht evenals de vereniging een nieuwe naam gegeven. Deze nieuwe naam hield dan ook een nieuwe vlag in. Daaruit kan men concluderen dan de harmonie St. Caecilia wellicht de rechtstreekse voorloper is van “Kunst, Eer en Vermaak”. Vanaf 1965 begon een en ander te veranderen. Er kwam een volledig uniform en kort nadien werd een trommelkorps opgericht. Stilaan kwamen de eerste afgestudeerden uit het muziekonderwijs de rangen versterken. Klarinet, Saxofoon en vooral dwarsfluit waren de favoriete instrumenten van de jeugd en dat leidde ertoe dat de vereniging kort nadien haar vroegere naam van harmonie kon aannemen.

Midden 1994 was het opnieuw tijd voor verandering. Een verjongd bestuur en een nieuwe muzikale leiding onder Johan Evenepoel gaven de harmonie een nieuwe impuls. Meer dan ooit werd de nadruk gelegd op kwaliteit en prestatie. “Kunst” heeft definitief de bovenhand gekregen op “Vermaak”.


2007